Клос Юліан Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Клос Юліан Степанович

КЛОС Юліан Степанович (10. 05. 1936, м. Любачів, Польща) – ветеринарний лікар. Д-р біол. н. (1991). Закін. Львів. зоовет. ін-т (1959). Працював вет. лікарем у Львів. обл.; 1964–69 – викл. Судововишнян. зоовет. технікуму (Мостис. р-н Львів. обл.); від 1969 – в Укр. НДІ фізіології і біохімії с.-г. тварин: 1978–93 – ст. н. с.; 1993–99 – зав. лаб. імунології Держ. н.-д. контрол. ін-ту вет. препаратів та корм. добавок (обидва – Львів). Від 1999 – на пенсії. Наук. дослідж. з біо- й імунохімії лактації, експерим. вет. медицини. Розробляє систему імунол. моніторингу вет. препаратів та імуномодуляторів.

Пр.: Препаративное выделение сывороточного альбумина // УБЖ. 1978. Т. 50, № 2 (співавт.); Содержание растворимых белков в ткани молочной железы крупного рогатого скота // Там само. 1981. Т. 53, № 6 (співавт.); Иммунохимический состав белков сыворотки крови беременных и лактирующих свиней, их плода // СХБ. 1987. № 2 (співавт.); Динамика содержания общего белка и его фракций в сыворотке крови холостых, суягных и лактирующих овцематок // Там само. 1990. № 4; Динаміка становлення спектру білків сироватки крові телят у пре- і неонатальний періоди // Актуал. проблеми медицини, біології, ветеринарії і с. госп-ва. Л., 1998 (співавт.).

О. І. Чайковська


Покликання на статтю