Клоченко Петро Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Клоченко Петро Дмитрович

КЛОЧЕ́НКО Петро Дмитрович (15. 01. 1957, смт Кирнасівка Тульчин. р-ну Вінн. обл.) – гідробіолог. Д-р біол. н. (2002), проф. (2010). Закін. Київ. ун-т (1979). Відтоді працює в Ін-ті гідробіології НАНУ (Київ): від 2004 – зав. відділу екол. фізіології водяних рослин. Вивчає фізіол.-біохім. механізми формування угруповань прісновод. водоростей, структурно-функціон. характеристики фітопланктону і фітоепіфітону, проблеми гідроекології водойм Києва. Ідентифікував серед екзометаболітів водоростей понад 40 азотвміс. сполук та встановив можливість утворення за їхньої участі канцероген. N-нітрозамінів.

Пр.: Динамика изменения состава летучих аминов в процессе роста некоторых видов зеленых и синезеленых водорослей // Изв. АН СССР. Сер. биол. 1990. № 4 (співавт.); Роль азотсодержащих экзометаболитов водорослей в формировании качества воды // Химия и технология воды. 1996. Т. 18, № 2; Компонентный состав растворенных органических веществ некоторых притоков р. Днепр и его взаимосвязь с развитием планктонных водорослей // ГБЖ. 2003. Т. 39, № 5 (співавт.); Особливості екологічного стану Китаївських ставків (Голосієво, м. Київ) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2007. Вип. 13 (співавт.).

О. М. Арсан


Покликання на статтю