Клочко Віктор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Клочко Віктор Іванович

КЛОЧКО́ Віталій Іванович (21. 07. 1937, м. Ромни, нині Сум. обл.) – математик, педагог. Канд. тех. (1972), д-р пед. (1999) н., проф. (2001). Закін. Чернів. ун-т (1960). Працював 1961–62 у Ін-ті «Діпромашвуглезбагачення» (Луганськ); 1962–74 – у Ворошиловгр. маш.-буд. ін-ті (нині Луганськ); від 1974 – у Вінн. тех. ун-ті: від 1999 – зав., від 2010 – проф. каф. вищої математики. Наук. дослідж. у галузях приклад. математики та інформац.-комунікац. технологій навч. Розробляє матем. моделі забування та відновлення знань; методи формування умінь н.-д. діяльності, інж. мислення, мотивації до навч.

Пр.: Вплив інформаційних технологій навчання на зміст та методику навчання математики в технічному ВНЗ // Теорія та методика навч. математики, фізики, інформатики: Зб. наук. пр. Вип. 3: У 3 т. Т. 1. Кривий Ріг, 2003; Інформаційно-комунікаційні технології як засіб осучаснення змісту курсу вищої математики в технічних ВНЗ // Сучасні інформ. технології та інновац. методи навч. у підготовці фахівців: Методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. Вип. 4. К.; В., 2004; Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей. В., 2007 (співавт.); Формування професійної спрямованості іншомовної компетентності фахівців технічних та економічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій. В., 2009 (співавт.).

М. І. Пашенко


Покликання на статтю