Клочков Михайло Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Клочков Михайло Васильович

КЛОЧКО́В Михайло Васильович (Клочков Михаил Васильевич; 28. 10(09. 11). 1877, м. Самара, Росія – 28. 03. 1952, м. Ростов-на-Дону, РФ) – російський історик. Д-р історії (1916), проф. (1913). Закін. Юр'єв. ун-т (нині м. Тарту, Естонія, 1903), де був залишений для підготовки до професор. звання. 1904–06 прослухав курс лекцій у С.-Петербур. археол. ін-ті. Працював у С.-Петербур. ун-ті, водночас викладав на Вищих жін. курсах, у Олександрів. ліцеї та Психоневрол. ін-ті; 1913–19 – екстраординар. проф. каф. рос. історії Харків. ун-ту; від 1920 – у Кубан. ун-ті: декан, зав. каф. історії (1920–21) і Кубан. політех. ін-ті; після закриття Кубан. ун-ту перейшов у ІНО; від 1924 був головою Кубан. бюро краєзнавства, Літ.-істор. і етнол. т-ва при Кубан. пед. ін-ті, дир. Кубан. НДІ економіки і культури (усі – м. Краснодар, РФ). У ст. «Марксизм в русской исторической науке» (1927) висловив незгоду із деякими тезами В. Леніна. Від поч. 1930-х рр. мешкав у Москві, працював у Нар. комісаріаті комунал. госп-ва, читав лекції у Моск. ін-ті комунал. госп-ва. У січні 1934 заарешт., у справі Азово-Чорномор. філії Рос. нац. партії засудж. до 3-х р. заслання. Покарання відбував у м. Актюбинськ (Казахстан). 1937 звільнений. 1938–44 – зав. каф. історії СРСР Архангел. пед. ін-ту (РФ); 1944–52 – зав. каф. історії Ростов. ун-ту. Досліджував проблеми рос. історії 17–19 ст., розвиток селян. госп-ва. Реабіліт. 1990.

Пр.: Население России при Петре Великом по переписям того времени. Т. 1. С.-Петербург, 1911; Земские соборы: Истор. очерк. 2-е изд. С.-Петербург, 1914; Судебники Иоанна ІІІ и Иоанна ІV (1497 и 1550). Х., 1915; Очерк правительственной деятельности времен Павла І. Петроград, 1916; Краткий обзор деятельности Литературно-исторического и этнологического общества // Сб. статей по экономике и культуре. Краснодар, 1927. Вып. 1; Посаженная плата за усадебные места с иногородних на Кубани (1858–1905 гг.) // Конф. науч. работников Дона и Северного Кавказа: Тезисы докл. по историко-филол. наукам. Ростов-на-Дону, 1946.

Літ.: Чухлій С. О. Невідомий професор М. В. Клочков: огляд архівних документів // Кубань–Украина: вопр. историко-культур. взаимодействия. К.; Краснодар, 2008. Вып. 3; Шевченко Г. Н. М. В. Клочков – один из первых профессоров Кубанского госуниверситета // Голос минувшего. 2011. № 1–4.

В. К. Чумаченко


Покликання на статтю