Клочовскі Єжи — Енциклопедія Сучасної України

Клочовскі Єжи

КЛОЧО́ВСКІ Єжи (Kłoczowski Jerzy; 29. 12. 1924, с. Великі Богдани Мазовец. воєводства, Польща) – польський історик, громадсько-культурний діяч. Дійс. чл. Польс. академії знань (2004), почес. чл. Польс. істор. т-ва (2000). Держ. нагороди Польщі. Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2008). У 2001 отримав із рук папи Івана-Павла ІІ під час його відвідин України Нагороду польс.-укр. єднання. 1941–44 воював у Армії Крайовій, брав участь у Варшав. повстанні 1944, під час якого втратив праву руку. Був ув'язнений у нацист. концтаборах. 1945–48 навч. у Познан. ун-ті та Ун-ті ім. М. Коперника в Торуні, де захистив докторат з історії (1950). Від 1950 працював у Катол. ун-ті Любліна: 1952–62 – ад'юнкт, зав. каф. середньовіч. історії та допоміж. істор. дисциплін, 1962–97 – зав. каф. історії польс. культури, водночас 1958–74 – декан гуманітар. ф-ту, від 1974 – звич. проф. Ініціював створення (1957) і очолював Ін-т істор. географії костелу в Польщі при Ун-ті. Співзасн. Клубу катол. інтелігенції у Варшаві (1956). Від 1981 співпрацював із опозиц. профспілк. об'єднанням «Солідарність», був радником його кер-ва. 1989–91 – суддя Держ. трибуналу, 1990–91 – сенатор Польщі. 1991 створив і очолив Ін-т Центр.-Сх. Європи в Любліні. Автор праць з історії християнства, польс. та європ. культур середньовіччя і раннього нового часу. Один із творців і популяризаторів концепції історії Центр.-Сх. Європи як «молодшого» європ. регіону, тісно пов'язаного із зх. християн. цивілізацією. Виступав з лекціями у багатьох укр. ун-тах. Ініціатор заснування і чл. низки громад. орг-цій, міжнар. інституцій (зокрема від 1999 – заст. голови Укр.-польс. форуму), наук. т-в, ред. часописів. Почес. д-р Гроднен. ун-ту (1993), Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія», Вільного ун-ту в Берліні (обидва – 1998), Сорбонни (1999).

Пр.: Dominikanie na Śląsku w XIII–XIV wieku. Lublin, 1956; Wspólnoty chrześcijańskie. Grupy życia wspólnego w chrześcijaństwie zachodnim od starożytności do XV wieku. Kraków, 1964; Kościół w Polsce. T. 1–2. Kraków, 1968–70 (співавт.); Chrześcijaństwo w Polsce. Lublin, 1980 (співавт.); Europa słowiańska w XIV–XV w. Warszawa, 1983; Europa słowiańska w XIV–XV wieku. Warszawa, 1984; Kościół katolicki na świecie i w Polsce. Szkice historyczne. Warszawa, 1986; Dzieje chrześcijaństwa polskiego. T. 1–2. Paryż, 1987–91; Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej. T. 1–2. Lublin, 1989–90 (співавт.); Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza. Warszawa, 1998; Historia Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin, 2000 (співавт.); Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej Europie. W drodze. Poznań, 2003; Europa – chrześcijańskie korzenie. Warszawa, 2004; Aktualność przesłania paryskiej «kultury» w dzisiejszej Europie. Lublin, 2007.

Літ.: Christianitas et cultura Europae. Historiae peritus. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego. T. 1–2. Lublin, 1998; A. Brzezińska. Problematyka ukraińska w twórczości Jerzego Kłoczowskiego. Analiza wybranych przykładów // Історія – ментальність – ідентичність. Вип. 4. Істор. пам'ять українців і поляків в ХІХ – 1-й пол. ХХ ст. Л., 2011.

Л. О. Зашкільняк


Покликання на статтю