Клюй Василь Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Клюй Василь Семенович

КЛЮЙ Василь Семенович (16. 03. 1927, х. Шевченко, нині с. Травневе Компаніїв. р-ну Кіровогр. обл.) – економіст. Канд. екон. н. (1971), проф. (1992), почес. акад. НААНУ (2002). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1983). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. ВПШ при ЦК КПУ (Київ, 1959). Перебував на парт. роботі. 1962–64 – нач. Бобринец. територіал. колгоспно-радгосп. вироб. упр. с. госп-ва (Кіровогр. обл.); 1964–77 – нач. Кіровогр. обл. упр. с. госп-ва; 1977–89 працював на керів. посадах у РМ УРСР, зокрема зав. сектору с.-г. науки, впровадження у вироб-во досягнень НТП і передового досвіду, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації с.-г. кадрів; 1989–2005 – проректор з навч. і наук. роботи, від 2005 – проф. каф. інновац. діяльності в АПК Ін-ту післядиплом. навч., підвищення кваліфікації кер. і спеціалістів АПК України при Нац. ун-ті біоресурсів і природокористування України (Київ). Наук. дослідження: проблеми рац. використання с.-г. земель; екон. ефективність с.-г. вироб-ва; наук. основи сівозмін; розроблення інтенсив. технологій вирощування зернобобових і корм. культур.

Пр.: Выращивание люцерны на семена. К., 1981; Люцерна. К., 1983; 1990 (співавт.); Семеноводство люцерны на промышленной основе. К., 1988 (співавт.); Луговые травосмеси. К., 1992 (співавт.); Економіка кормового поля // Тваринництво України. 1995. № 4–5.

Літ.: Бабієнко М. Ф. Клюй Василь Семенович // Вчені економісти-аграрники. Кн. 5, ч. 1. К., 2001.

О. О. Собко


Покликання на статтю