Ключарев Олексій Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Ключарев Олексій Павлович

КЛЮ́ЧАРЕВ Олексій Павлович (15(28). 09. 1910, с. Соловйово, нині Воронез. обл., РФ – 24. 06. 1997, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1961), проф. (1963), чл.-кор. НАНУ (1969). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. ун-т (1936), де й працював 1939–67 на каф. експерим. ядер. фізики. Водночас 1943–46 – зав. каф. фізики Харків. інж.-буд. ін-ту; від 1945 – у ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т»: від 1962 – нач. відділу ядер. фізики, від 1966 – заст. дир. з наук. роботи і нач. Центру ядер. фізики та фізики високих енергій, від 1975 – ст. н. с., від 1996 – радник дир. Наук. дослідж. у галузях ядер. фізики і фізики прискорювачів. Відкрив ізотоп. ефект у пруж. розсіюванні протонів ядрами на мішенях з розділених ізотопів; дослідив 2-, 3-, 4-квазічастинк. стани ядер. ізомерів у реакціях із альфа-частинками; поляризацію протонів за їх пруж. розсіювання. Брав участь у створенні ліній. прискорювача тяжких іонів.

Пр.: Упругое рассеяние протонов изотопами хлора при энергии 5,4 МэВ // ЖЭТФ. 1960. Т. 38, № 2 (співавт.); Поляризация протонов, упруго рассеянных на ядрах со спином ноль // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1971. Т. 35 (співавт.); Изотопические эффекты при упругом рассеянии протонов атомными ядрами // УФЖ. 1979. Т. 24, № 1 (співавт.); Тонкие фольги из изотопов металлов: Методы приготовления. Москва, 1981 (співавт.); Ядерные реакции с участием легчайших ядер // Очерки по истории развития ядерной физики в СССР. К., 1982.

Р. П. Слабоспицький


Покликання на статтю