Ключников Валентин Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Ключников Валентин Павлович

КЛЮ́ЧНИКОВ Валентин Павлович (26. 08. 1926, с. Груздовці, нині Брян. обл., РФ – 07. 07. 2007, Київ) – філософ. Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Д-р філос. н. (1972). Закін. Київ. ун-т (1953). Працював від 1956 у Мелітоп. с.-г. ін-ті (Запоріз. обл.): 1962–63 – зав. каф. філософії; від 1963 – у Нац. аграр. ун-ті (Київ): 1969–95 – зав., від 1995 – проф. каф. філософії; від 2000 – проф. каф. філософії Ін-ту статистики, обліку і аудиту (Київ). Наук. дослідження: морал.-етичні проблеми філософії, методол. принципи вивчення філос. категорій та теорія пізнання, філософія науки. Автор пр. «Методологічні основи критики ідеалізму» (1969), «Методологические основы критики В. И. Лениным идеализма» (1972). За ред. К. видано дослідж. «Человек–техника–природа» (1990). Наук. кер. і співукладач словника-довідника «Філософія» (2006). Усі зазначені книги видано у Києві.

І. Ф. Надольний


Покликання на статтю