Клюшниченко Євген Єлисейович — Енциклопедія Сучасної України

Клюшниченко Євген Єлисейович

КЛЮШНИЧЕ́НКО Євген Єлисейович (20. 01. 1939, м. Сватове Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – фахівець у галузі містобудування. Д-р тех. н. (1998), проф. (2000). Дійс. чл. Укр. академії арх-ри (1994; від 1997 – гол. учений секр.), іноз. чл. Рос. академії арх-ри і буд. наук (1996). Чл. НСАУ (1982). Віце-президент Спілки урбаністів України (від 1990). Премія РМ СРСР (1989). Закін. Харків. ін-т інж. комунал. буд-ва (1961). Працював 1961–65 в ін-ті «Діпромісто»; 1969–2004 – у НДПІ містобудування: 1972–76 – зав. відділу економіки містобудування, 1976–88 – заст. дир. з наук. роботи, 1988–2004 – дир.; водночас від 1998 – проф., від 2004 – зав. каф. міського госп-ва Нац. ун-ту буд-ва і арх-ри (усі – Київ). Розробляє методол. основи формування житл. середовища та принципи його містобуд. орг-ції; методи тех.-екон. та екол. обґрунтування розвитку, забудови й реконструкції міст. Брав участь у розробленні Держ. буд. норм України (1992, 1993, 2002); створенні генпланів розвитку Миколаєва (1961), Львова (1962), Києва (1975), Сум (1985), Житомира (1992), Севастополя (2005) та ін. Гол. ред. наук.-тех. зб. «Містобудування» (1988–2004).

Пр.: Економіка реконструкції житлової забудови. 1973; Економіка житлової забудови. 1977; Технико-экономические расчеты и обоснования в генеральных планах городов. 1981 (співавт.); Соціально-економічні основи планування та забудови міст. 1999; Реконструкція житлової забудови. 2000; Формування житлового середовища. 2006; Житлово-комунальне господарство міст. 2010 (співавт.); усі – Київ.

О. П. Шутько


Покликання на статтю