Кудрявцев Юрій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Кудрявцев Юрій Володимирович

КУДРЯ́ВЦЕВ Юрій Володимирович (30. 06. 1949, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1994). Закін. Київ. ун-т (1971). Відтоді працює в Ін-ті металофізики НАНУ (Київ): від 1995 – пров. н. с. Досліджує вплив структур. перетворень у металах і сплавах на їх електронну струк­туру та фіз. властивості за допомогою методів оптич. і магнітооптич. електроскопії.

Пр.: Dependence of the magneto-opti­cal and optical properties electronic ener­gy structure on atomic order in Ni2MnIn Heusler alloy // Phys. Rev. B. 2004. Vol. 69; Effect of structural disorder on the mag­netic, magneto-optical, optical and trans­port properties of the Cu2MnAl Heusler alloy films // J. Applied Physics. 2005. Vol. 97; Evolution of the magnetic pro­perties of Co2MnGa Heusler alloy films: from amorphous to ordered films // Phys. Rev. B. 2007. Vol. 76; Effect of disorder on various physical properties of Co2CrAl Heusler alloy films: experimental and theo­retical studies // Там само. 2008. Vol. 77 (усі – спів­авт.).

С. А. Беспалов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
С. А. Беспалов . Кудрявцев Юрій Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=866 (дата звернення: 17.09.2021)