Кміть Ірина Ярославівна — Енциклопедія Сучасної України

Кміть Ірина Ярославівна

КМІТЬ Ірина Ярославівна (16. 03. 1967, Львів) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (2012). Закін. Львів. ун-т (1989), де 1992–93 й працювала. 1993–2004 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: 1996–2004 – доц. каф. обчислюв. математики та програмування; від 2004 – ст. н. с. Ін-ту приклад. проблем механіки та математики НАНУ (Львів). Наук. інтереси спрямов. на розвиток аналіт. підходів до розв'язання крайових задач для гіперболіч. рівнянь і систем та використання отриманих результатів до аналіт. аналізу моделей хім. кінетики, лазер. та популяц. динаміки. Встановила динаміч. ефект підвищення гладкості та запропонувала заг. метод доведення фредгольмовості для гіперболіч. операторів першого порядку; розвинула низку нових підходів до розв'язання та аналізу ліній. та неліній. нелокал. крайових задач для гіперболіч. систем першого порядку з класич., розрив. та сильно сингуляр. вихід. даними.

Пр.: Нелокальні крайові задачі для рівнянь із частинними похідними. К., 2002 (співавт.); A distributional solution to a hyperbolic problem arising in population dynamics // Electronic J. Differential Equations. 2007. Vol. 2007, № 132; Smoothing solutions to initial-boundary problems for first-order hyperbolic systems // Applicable Analysis. 2011. Vol. 90, № 11; Smoothing effect and Fredholm property for first-order hyperbolic PDEs // Operator Theory: Advances and Applications. 2013. Vol. 231.

В. О. Пелих


Покликання на статтю