Книгоспілка — Енциклопедія Сучасної України

Книгоспілка

«КНИГОСПІ́ЛКА» – всеукраїнська кооперативна книговидавнича й торговельна організація. Діяла у Києві (1918–20; кер. М. Стасюк) та Харкові (1923–31; були філії у Києві та Одесі). Чл. Спілки були лише кооперативи та їхні об'єднання, видав. діяльністю керувала літ.-наук. колегія, до складу якої входили укр. вчені та письменники (Ф. Крижанівський, Г. Павловський та ін.). Правління «К.» очолював В. Целаріус, його чл. були В. Дудич, І. Крекотень, М. Литвицький, П. Пожарський, М. Стасюк. До кін. 1918 у «К.» вступило 36 кооп. спілок, які разом внесли 479 паїв (лише «Українбанк» перерахував на паї 100 тис. крб). Випускала кооп., наук.-популярну та шкіл. літ-ру, зокрема упродовж 1918 видала 43 назви книг. Від 1925, після виходу постанови «Про літературу для села» (запропоновано всім вид-вам збільшити вид. укр. літ-ри для сільс. населення), видавала переважно книги аграр. галузі: про орг-цію с. госп-ва, хліборобство, городництво, садівництво, скотарство, пасічництво, ветеринарію, птахівництво, а також розвідки з питань розвитку кооп. руху (мат. XIII з'їзду РКП(б) про кооперацію), книжки про споживчу, с.-г. й кустарно-пром. кооперацію, культурно-освітню діяльність кооп. установ. Того ж року видала брошури «Як селянинові роздобути грошей для господарства» А. Бітуса, «Короткий підручник пасічництва й садівництва» П. Бунта, «Парники» Т. Гая, «Курс хліборобства» А. Терниченка; 1926 видрукувала «Сільськогосподарську енциклопедію» В. Терниченка та «Економіку землеустрою» за ред. В. Степаненка; 1928 опублікувала праці «Як ми виконуємо кооперативний план Леніна на селі» С. Зарудного, «Як торгувати книжками» М. Нечаєва, «П'єси про кооперативне життя» Б. Мамонтова. Спілка випускала також художню літ-ру, що виходила під серією «Червоне письменство»: твори укр. письменників, переклади літ. творів з ін. мов тощо. 1924 розпочато вид. «Літературної бібліотеки», яка вміщувала кращі твори укр. класиків (Лесі Українки, М. Леонтовича, А. Кисіля), також друкувала матеріали з літературознавства та літ. критики. 1926 «К.» була фактично єдиним в Україні вид-вом, що друкувало укр. класиків, зокрема продовжила вид. творів Лесі Українки (за ред. М. Зерова, Г. Голоскевича та К. Квітки), зібр. творів І. Франка у 32-ти т. (на той час видано 5-й, 6-й, 11-й, 21-й т.). Серед ін. видань цієї серії – твори В. Винниченка (т. 3), «Блакитна троянда» Лесі Українки, «Артистка без ролі» В. Чередниченка. Також «К.» видавала серію «Дитяча бібліотека», де вміщено оповідання Б. Грінченка, Марка Вовчка, С. Черкасенка, М. Маркевича (для дітей дошкіл. віку видано 10 ілюстр. книжок), друкували також підручники та посібники із позашкіл. освіти. 1925–26 «К.» видала 551 книжку, переважно укр. мовою (найбільше про кооперацію – 193 назви). Заг. товарообіг у 1926 становив понад 11,5 млн крб. Спілка друкувала також кооп. ж. «Нова громада», г. «Кооперативне життя», постачала ін. т-вам та орг-ціям канцеляр. і наочне шкіл. приладдя, провадила книж. торгівлю. Продукцією «К.» 1928 торгували 27 рай. спожив. спілок, 22 робітн. та 155 сільс. кооперативів. У цьому ж році Спілка продала 25 % усіх книжок, реалізов. в Україні. 1926–28 «К.» влаштувала 10 курсів, на яких підготувала 200 книготорговців, опікувалася також шкіл. кооперативами (бл. 5 тис.), організовувала (наприкінці 1927) курси кооп. освіти для членів управ, спостереж. рад, контрол. комісій та бухгалтерів низових кооперативів, ініціювала створення Центр. міжкооп. музею, якому 1928 передано архівні матеріали книжк. виставки (проведено в Стокгольмі), а в наступ. році – ексклюзивні матеріали від М. Левитського.

С. Д. Гелей


Покликання на статтю