Книш Іван Тарасович — Енциклопедія Сучасної України

Книш Іван Тарасович

КНИШ Іван Тарасович (09. 04. 1924, с. Кобижча Бобровиц. р-ну, нині Черніг. обл. – 21. 11. 1985, Київ) – лікар-онколог. Д-р мед. н. (1965), проф. (1969). Засл. діяч н. УРСР (1979). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1981). Закін. Київ. мед. ін-т (1953). Відтоді працював у Київ. НДІ ортопедії; від 1966 – зав. клініки пухлин кістк. системи Київ. НДІ експерим. та клін. онкології (нині Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології НАНУ); від 1971 – зав. відділ. пухлин опорно-рухового апарату та м'яких тканин Київ. рентґенорадіол. та онкол. ін-ту (нині Нац. ін-т раку). Голова Респ. т-ва онкологів (1980–85). Ред. зб. «Клиническая онкология» (1981–85). Удосконалив методики міжлопатк.-груднин. ампутації при пухлинах плечової кістки, лопатки та кільця ключиці, доступу для видалення пухлин крижів, комбінований метод лікування кістк.-мозк. пухлин, меланом шкіри. Співавтор «Справочника по онкологии» (К., 1980).

Пр.: Диагностика и лечение первичных костных опухолей крестцово-копчиковой области // ВХ им. Г. 1973. № 5; Регионарная перфузия при лечении злокачественных опухолей конечностей. К., 1973; Комбинированное и комплексное лечение злокачественных опухолей. К., 1979 (співавт.); О профилактике злокачественных новообразований опорно-двигательного аппарата // ВХ им. Г. 1980. № 9; Злокачественные опухоли мягких тканей конечностей и туловища. К., 1981 (співавт.).

Л. Ф. Арендаревський


Покликання на статтю