Книшов Геннадій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Книшов Геннадій Васильович

КНИШО́В Геннадій Васильович (06. 08. 1934, м-ко Дебальцеве, нині місто Донец. обл.) – лікар-кардіохірург. Д-р мед. н. (1976), проф. (1984), акад. НАМНУ (1994), НАНУ (2006). Засл. діяч н. і т. України (1994). Герой України (2004). Держ. премія України у галузі н. і т. (1988, 2005). Премія ім. М. Амосова НАНУ (2005). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го (1999) та 4-го (2008) ступ. Золота медаль (2004) та премія (2010) ім. О. Бакулева Наук. центру серц.-судин. хірургії Рос. АМН. Закін. Сталін. мед. ін-т (нині Донецьк, 1958). Працював лікарем. Від 1962 – в Ін-ті серц.-судин. хірургії НАМНУ: від 1989 – дир., від 1993 – зав. відділ. рентґенохірург. методів лікування гострої вінцевої недостатності; водночас від 1992 – зав. каф. хірургії серця і магістрал. судин Нац. мед. академії післядиплом. освіти (обидва – Київ). Президент Асоц. серц.-судин. хірургів України (від 1992). Вивчає анатомію й електрофізіологію серця, зокрема будову і функціонування серц. м’яза. Започаткував новий підхід у розвитку теорії серц. недостатності на основі дослідж. порушення синхронності та послідовності скорочення різних відділів серця, запропонував нові методи її лікування за допомогою запрограмованих двошлуночкових електрокардіостимуляторів. Уперше в Україні застосував операції з аортокоронар. шунтування у лікуванні ішеміч. хвороби серця, заг. гіпертермію при гострому інфекц. ендокардиті, хірург. корекцію склад. порушень ритму серця.

Пр.: Набуті вади серця. К., 1997; Принцип «золотого перетину» в регуляції серцево-судинної системи: теоретичні та клініко-фізіологічні дослідження // Журн. АМНУ. 2000. Т. 6, № 2; Кровоносні судини, ренін-ангіотензинова система та артеріальні гіпертензії. К., 2000; Новий підхід до патогенезу гіпертрофічної обструктивної кардіоміопатії та її лікування методом послідовної двохкамерної електрокардіостимуляції // Щоріч. наук. пр. Асоц. серц.-судин. хірургів України. К., 2001. Вип. 9; Опухоли сердца. К., 2005; Сучасні проблеми вроджених вад серця та їх корекція у новонароджених дітей // Перинатология и педиатрия. 2009. № 1(37); Хірургія: Підруч. Т., 2010 (усі – співавт.).

Літ.: 70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. В. Книшова // Вісн. НАНУ. 2004. № 8.

О. В. Рибакова

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
О. В. Рибакова . Книшов Геннадій Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8716 (дата звернення: 13.06.2021)