Кнопов Павло Соломонович — Енциклопедія Сучасної України

Кнопов Павло Соломонович

КНО́ПОВ Павло Соломонович (21. 05. 1940, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1986), чл.-кор. НАНУ (2012). Премія ім. В. Глушкова НАНУ (1997). Держ. премія України в галузі н. і т. (2009). Закін. Київ. ун-т (1962). Відтоді працює в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ): від 1999 – зав. відділу матем. методів дослідж. операцій. Водночас від 1987 – проф. каф. приклад. статистики Київ. ун-ту. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорій статист. рішень, стохаст. оптимізації та ідентифікації. Запропонував нові методи оцінювання та оптимізації стохаст. систем в умовах недостат. апріор. інформації; робаст. статист. методи ідентифікації; визначив умови існування оптим. стратегій і розробив чисел. методи їх знаходження для багатокомпонент. стохаст. систем.

Пр.: Предельные теоремы для процессов стохастического программирования. К., 1980 (співавт.); Оптимальные оценки параметров систем. К., 1981; Empirical Estimates in Stochastic Optimization and Identification. Dordrecht, 2002 (співавт.); Соntrol of Spatialli Structured Random Processes and Random Fields with Applications. New York, 2006 (співавт.); Simulation and Optimization Methods in Risk and Reliability Theory. New York, 2008 (співавт.).

В. І. Миронцева


Покликання на статтю