Кнот Антоній — Енциклопедія Сучасної України

Кнот Антоній

КНОТ Антоній (20. 05. 1904, м. Коломия, нині Івано-Фр. обл. – 02. 01. 1982, м. Вроцлав, Польща) – архівіст, бібліотекознавець. Закін. Львів. ун-т (1926), де відтоді й працював (1929 захистив докторат): від 1927 – асист. каф. історії шкільництва та освіти, 1932–36 – архіваріус університет. архіву; 1936–40 викладав у Львів. екон.-торг. школі та технікумі рад. торгівлі; водночас – бібліотекар Польс. музею шкільництва (1925–27), викл. г-зії та торг. ліцею (1929–39) у Львові. 1941–44 – хранитель фондів міського архіву. Від 1945 – у Вроцлав. ун-ті: засн. та дир. (1946–63) б-ки, 1969–72 – дир. Ін-ту бібліотекознавства, одночасно від 1955 – надзвич., від 1964 – звич. проф.; 1947–49 керував Нац. закладом ім. Оссолінських. Досліджував історію літ-ри, освіти та шкільництва в Галичині, зокрема у Львові. Автор праць: «Dzieje szkolnictwa na Ziemi Czerwieńskiej» (1936), «Dzieje szkolnictwa wojskowego w Polsce» (1938), «Miscellanea źródłowe do dziejów 1848 r. w Galicji» (1948), «August Bielowski – uwagi o korespondencji i przyczynki do działalności spiskowej» (1953), «Dążenia oświatowe młodzieży galicyjskiej w latach 1815–1830» (1959), «Karty z życia Augusta Bielowskiego» (1962), «Z życia lwowskiej młodzieży akademickiej w przededniu rewolucji 1846 roku» (1968).

Літ.: S. J. Gruczyński. Bibliografia prac Antoniego Knota. Wrocław, 1970.

ДА: Держ. архів Львів. обл. Ф. 26, оп. 5, спр. 871.

А. М. Козицький


Покликання на статтю