Князєв Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Князєв Володимир Миколайович

КНЯ́ЗЄВ Володимир Миколайович (01. 05. 1946, Київ) – філософ. Д-р філос. н. (1992), проф. (1993). Засл. діяч н. і т. України (1998). Закін. Київ. ун-т (1975). Відтоді працював у Києві: у Політех. ін-ті: доц. каф. філософії; від 1983 – в Ун-ті: 1991–95 – заст. декана з наук. роботи філос. ф-ту, водночас від 1992 – проф. каф. філософії; за сумісн. 1993–99 – зав. каф. філософії і політології Міжрегіон. академії упр. персоналом; 1995–2006 – проректором з наук. роботи, від 1999 – зав. каф. філософії та методології держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України. Вивчає проблеми соц. філософії, логіки та методології наук. дослідж., теорії держ. управління. Автор підручника «Філософія: Короткий курс» (К., 1997). Брав участь в укладанні «Енциклопедичного словника з державного управління» (К., 2010).

Пр.: Людина і технологія. 1990; Соціальна технологія та управління політичними процесами в Україні. 1995; Сучасні проблеми державного управління: дослідження, технології, методики. 1999 (співавт.); Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми. 2003 (співавт.); Теоретичні та методологічні проблеми розробки і реалізації управлінських стратегій. 2008 (співавт.); усі – Київ.

В. І. Луговий


Покликання на статтю