Коба Олена Вікторівна — Енциклопедія Сучасної України

Коба Олена Вікторівна

КО́БА Олена Вікторівна (20. 01. 1956, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (2005). Держ. премія України в галузі н. і т. (2012). Закін. Київ. ун-т (1978). Відтоді працює в Ін-ті кібернетики НАНУ (з перервою): від 2006 – пров. н. с.; 1989–2006 – у Нац. авіац. ун-ті (обидва – Київ): від 1995 – доц. каф. комп'ютеризов. систем керування. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії систем масового обслуговування.

Пр.: On a GI/G/1 retrial queueing system with a FIFO queueing discipline // Theory of Stochastic Processes. 2002. Vol. 24, № 8; Исследование эргодичности систем обслуживания с возвращением заявок методом статистического моделирования // ПУИ. 2004. № 6; Аналітична модель функціонування CALL-центру // Доп. НАНУ. 2007. № 2 (співавт.); Умова ергодичності для систем з повторенням викликів при негратчастому розподілі циклу на орбіті // Там само. 2008. № 8 (співавт.).

В. І. Миронцева


Покликання на статтю