Кобалевський Володимир Лукич — Енциклопедія Сучасної України

Кобалевський Володимир Лукич

КОБАЛЕ́ВСЬКИЙ Володимир Лукич (29. 01(10. 02), за ін. даними – 12. 02. 1892, м. Павлоград Катеринослав. губ., нині Дніпроп. обл. – 29. 08. 1978, Харків) – правознавець. Д-р юрид. н. (1929), проф. (1940). Держ. нагороди СРСР. Закін. Павлогр. класичну г-зію (1909) та Харків. ун-т (1913), де був залишений для підготовки до професор. звання, а 1916–17 працював приват-доц. юрид. ф-ту; 1920–21 – у Моск. військ.-пед. ін-ті; 1921–30 – зав. каф. адм. права Харків. ін-ту нар. госп-ва; 1930–41 – зав. каф. економіки й планування комунал. та житл. госп-ва, 1943–46 – заст. дир. з наук. і навч. роботи й декан інж.-екон. ф-ту, 1946–51 – зав. каф. економіки й орг-ції комунал. госп-ва Харків. ін-ту комунал. госп-ва; водночас 1921–23 – консультант із правових питань Наркоматів продовольства, зовн. торгівлі та внутр. справ УСРР; 1923–34 – зав. консультац. бюро ВУЦВК. Наук. дослідження: житл. законодавство, адм. юстиція, правові форми адм. (управлін.) діяльності, систематизація адм. законодавства.

Пр.: Жилищное законодательство Украины. К., 1924 (співавт.); Очерки советского административного права: Учеб. пособ. К., 1924; Жилищное право УССР. Х., 1925; Действующее жилищное законодательство на Украине. Х., 1927 (співавт.); Советское административное право: Учеб. Х., 1929; Организация и экономика жилищного хозяйства СССР (основные вопросы). Москва; Ленинград, 1940; Жилищное строительство в пятой пятилетке. Москва, 1954 (китай. мовою – Пекін, 1955); Экономика и организация городского хозяйства: Учеб. пособ. Москва, 1964 (співавт.); Очерки советского административного права // Антологія укр. юрид. думки. Т. 5. Поліцей. та адм. право. К., 2003.

Т. П. Єлисеєва


Покликання на статтю