Кобзар Республіканський національно-культурний центр українців Башкортостану — Енциклопедія Сучасної України

Кобзар Республіканський національно-культурний центр українців Башкортостану

«КОБЗА́Р» Республіканський національно-культурний центр українців Башкортостану – громадська організація. Засн. 1990 у м. Уфа (Башкортостан, РФ) як Т-во шанувальників укр. культури «Кобзар». Після 1-го з'їзду українців Башкортостану (1992) – сучасна назва. Осн. напрями діяльності: розвиток духов. культури українців Башкортостану, популяризація історії України, укр. мови, літ-ри, вивчення, відродження та збереження фольклору, традицій, нар. ремесел, ужитк. мист-ва. При центрі діють Нар. хор укр. пісні «Кобзар», 9 б-к, 3 недільні школи (укр. мову також викладають у 4-х заг.-осв. школах). Його чл. проводять Шевченків. дні, Різдвяні свята, День укр. писемності та мови, День св. Миколая, Свято Івана Купала, конкурси на кращого читця, музиканта, художника (за творами Т. Шевченка); виставки укр. ужитк. мист-ва, укр. книги; відзначають річниці визнач. подій в історії України. Організовано Міжрегіон. громад. об'єдн. «Наук. т-во україністів ім. Т. Шевченка» (засн. і кер. – В. Бабенко) та Союз профес. укр. вчителів Башкортостану (кер. – Ю. Сіренко), що вирішує проблеми розвитку укр. шкільництва. 1993–95 виходила г. «Криниця». Голова – В. Дорошенко (від 1992).

Літ.: Дорошенко В. Товариство «Кобзар» в Башкортостані // Укр. діаспора. К.; Чикаґо, 1993. Ч. 3.

Ю. В. Сіренко


Покликання на статтю