Кудряшов Петро Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кудряшов Петро Іванович

КУДРЯШО́В Петро Іванович (21. 12. 1908, с. Семено-Макарово, Башкортостан, Росія – 31. 01. 2001, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – гірничий інженер-маркшейдер. Д-р тех. н. (1969), проф. (1969). Закін. Свердлов. гірн. ін-т (нині Єкатеринбург, РФ; 1939). Працював геодезистом і маркшейдером у Казахстані та на Уралі. 1953–2000 – у Криворіз. тех. ун-ті, пройшов шлях від ст. викл. до проф. каф. маркшейдер. справи. Займався проблемами підвищення якості вилучення корис. копалин і геометризацією залізоруд. родовищ.

Пр.: К вопросу о классификации по­­терь и разубоживания руды // Изв. АН Казах. ССР. Сер. горного дела. 1951. Вып. 3, № 100; Геометризация и учет запасов месторождений твердых по­­лезных ископаемых. Москва, 1981 (спів­­авт.); Опыт повторной разработки по­­гашенных этажей железорудных за­­лежей // ГорЖ. 1981. № 6; Системы разработки с закладкой выраба­­тывае­­мого пространства на рудниках Крив­­басса // Там само. 1983. № 5; Гео­­ме­­т­­ризація родовищ корисних копалин. К., 1992 (співавт.).

Н. С. Зирянова, В. В. Стецкевич


Покликання на статтю