Кобилянський Броніслав Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Кобилянський Броніслав Володимирович

КОБИЛЯ́НСЬКИЙ Броніслав Володимирович (18. 12. 1896, с. Хотимир, нині Тлумац. р-ну Івано-Фр. обл. – 02. 07. 1986, Львів) – мовознавець. Канд. філол. н. (1960). Учасник 1-ї світ. війни. Закін. Віден. ун-т (1926), де здобув ступ. д-ра філософії. Учителював; від 1944 – у Станіслав. пед. ін-ті (нині Івано-Франківськ): від 1947 – зав. каф. укр. мови; від 1951 – у Львів. пед. ін-ті: від 1956 – зав. каф. укр. мови; 1960–77 – доц. каф. укр. мови Львів. ун-ту. Наук. дослідження: діалектологія, історія укр. мови, етимологія. Низка праць залишилася в рукописах, зокрема курси лекцій «Старослов'янська мова», «Українська діалектологія», «Історична граматика української мови», а також «Хрестоматія діалектних і фольклорних текстів».

Пр.: Гуцульський говір і його відношення до говору Покуття // Укр. діалектол. зб. К., 1928. Кн. 1; Мова «Слова о полку Ігоревім» // Рідна мова. Варшава, 1936. № 4; 1937. № 5; 1938. № 6; Діалект і літературна мова. К., 1960; Короткий огляд історії мовознавства. К., 1964; Лекції з курсу «Історія української літературної мови». Л., 1965; Фонетико-орфоепічні норми української літературної мови. Л., 1971.

Літ.: Приступа П. І. Броніслав Володимирович Кобилянський: До 60-річчя з дня народж. і 40-річчя пед. і наук. діяльності // УМШ. 1957. № 1; Бібліографія науковців університету: Броніслав Кобилянський. Л., 1996; Сербенська О. Характерник науки // Дзвін. 2008. № 8.

О. А. Сербенська


Покликання на статтю