Кудьявін Володимир Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Кудьявін Володимир Семенович

КУДЬЯ́ВІН Володимир Семенович (02. 06. 1949, Ташкент – 04. 10. 1993, Сімферополь) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1993). Закін. Сімфероп. ун-т (1974). Від­тоді викладав у Камчат. пед. ін-ті (м. Петропавловськ-Камчатсь­кий, РФ); 1985–93 – зав. каф. вищої математики Крим. ін-ту природоохорон. та курорт. буд-ва (Сімферополь). Досліджував кла­си відображень, для яких модулі будь-якого сімейства кривих об­разу та прообразу одночасно дорівнюють нулю; поведінку ква­зіконформного у середньому відображення на межі образу та гранич. відповідності при таких відображеннях.

Пр.: Поведение некоторого класса отображений, квазиконформных в сред­нем, в изолированной особой точ­ке // Докл. АН СССР. 1984. Т. 277, № 5; Локальная структура плоских отображений, квазиконформных в среднем // Докл. АН УССР. Сер. А. 1991. № 3; Ква­зиконформные отображения и модули семейств кривых // Там само. № 5; Средние коэффициенты квазиконформ­ности пары областей // УМЖ. 1991. Т. 43, № 12; Геометрические свойства пространственных гомеоморфизмов с ограниченными интегральными харак­теристиками // Докл. АН УССР. Сер. А. 1992. № 4.

А. В. Андронов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю