Кобранов Микола Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кобранов Микола Петрович

КОБРА́НОВ Микола Петрович (Кобранов Николай Петрович; 09(21). 05. 1883, посад Кам'янка Псков. губ., Росія – 07. 02. 1942, м. Свердловськ, нині Єкатеринбург, РФ) – російський фахівець у галузі лісівництва. Д-р с.-г. н. (1935, без захисту дис.), проф. (1918). Закін. С.-Петербур. ліс. ін-т (1904). Працював у лісництвах Орлов., Брян., Тульської (усі – Росія) та Черніг. губ., викл. ліс. шкіл; 1911–15 – зав. Маріуп. дослід. лісництва (Катеринослав. губ., нині Донец. обл.); 1916–24 – у Воронез. с.-г. ін-ті (РФ): від 1918 – зав. каф. лісівництва, 1918–19 – ректор, 1923–25 – декан лісогосп. ф-ту; 1924–25 – заст. дир., проф. каф. спец. лісівництва Моск. лісотех. ін-ту; 1925–42 – зав. каф. ліс. культур, 1925–30 – заст. ректора, 1936–37 – декан лісогосп. ф-ту Ленінгр. лісотех. академії (нині С.-Петербург); водночас 1928–41 – дир. Центр. ліс. дослід. станції, консультант НДІ ліс. госп-ва в Ленінграді. Наук. дослідження: ліс. насінництво, інтродукція й селекція дерев. рослин, ліс. метеорологія, степ. лісорозведення, ліс. таксація, фенологія, зелене буд-во. Зробив вагомий внесок в обґрунтування методології вирощування ліс. культур, зокрема виділив фази штуч. віднов. процесу. Порушив питання про необхідність інвентаризації ліс. культур, на позначення якої використовував термін «обстеження».

Пр.: Сочинения: В 3 т. Т. 1. 1906–11 (Статьи из журнала «Лесное хозяйство»). С.-Петербург, 1911; Т. 2. 1912–20 (Статьи из «Трудов по лесному опытному делу в России»). Петроград, 1920; О цветносеменных расах обыкновенной сосны. Москва, 1914; Селекция дуба. Москва, 1925; Обследование и исследование лесных культур // Тр. по лес. семен. делу. Ленинград, 1930. Вып. 8; Отложение льда на деревьях во время ожеледей и меры борьбы с повреждениями лесов ожеледью // Тр. Лесотех. академии. Ленинград, 1936. Т. 47.

Літ.: Тридцатипятилетие научной деятельности профессора, д-ра с.-х. наук Н. П. Кобранова // Зеленое строительство. 1939. № 11–12; Редько Г. И., Брановицкий М. Л. Видный деятель лесной науки // Лес. хоз-во. 1983. № 11; Липшиц.

Н. М. Фещенко


Покликання на статтю