Кудюков Юрій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кудюков Юрій Петрович

КУДЮКО́В Юрій Петрович (05. 03. 1946, м. Іваново, РФ) – хімік. Канд. тех. (1975), д-р хім. (1993) н., проф. (1996). Закін. Іванов. хім.-технол. ін-т (1969), де й працював 1974–79. Відтоді – у Технол. ін-ті Сх.-укр. ун-ту у м. Сіверсько­донецьк (Луган. обл.): від 1994 – зав. каф. технології полімерів. Вивчає питання синтезу, застосування та властивості поліефір. смол.

Пр.: Об аналогии в кинетике кислотно-каталитических и некаталитических реакций полиэтерификации // Докл. АН УССР. Сер. Б. 1989. № 1; Влияние воды и карбоновой кислоты на кинетику ка­тализируемой тетрабутоксититаном по­ликонденсации диметилового эфира адипиновой кислоты и диэтилен­гли­ко­ля // УХЖ. 1990. Т. 56, № 4; Адсорбция водорастворимых олигоэфиров диоксидом титана // Лакокрасоч. мате­риа­лы и их применение. 1995. № 3–4; Твер­дые «сплавы» на основе производных диациламино-1,1'-биантра­хинонилов, индантрона и хинакридона, их получе­ние и исследование колористических и физико-химических свойств // Вопр. химии и хим. технологии. 2008. № 3 (усі – спів­авт.).

О. В. Єпіфанова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. В. Єпіфанова . Кудюков Юрій Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=889 (дата звернення: 21.10.2021)