Ковалевич Володимир Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Ковалевич Володимир Михайлович

КОВАЛЕ́ВИЧ Володимир Михайлович (05. 01. 1941, с. Верхній Струтинь, нині Рожнятів. р-ну Івано-Фр. обл.) – геолог, геохімік. Д-р геол.-мінерал. н. (1990), проф. (2007). Закін. Львів. ун-т (1962). Відтоді працював у геол.-розв. експедиції тресту «Київгеологія». Від 1966 – в Ін-ті геології і геохімії горючих копалин НАНУ (Львів): від 1996 – ст. н. с. Осн. напрями наук. діяльності: реконструювання хім. складу вод океану протягом остан. 600 млн р., прогнозування корис. копалин, пов'язаних з евапоритами.

Пр.: Физико-химические условия формирования солей Стебникского калийного месторождения. К., 1978; Галогенез и химическая эволюция океана в фанерозое. К., 1990; Геохімічні особливості формування верхньопермських солей східної частини Центральноєвропейського басейну // Геологія і геохімія горючих копалин. 2004. № 2 (співавт.); Вікові зміни хімічного складу океанічної води та їхній вплив на формування галогенних і бітумінозних відкладів // Там само. 2006. № 3–4 (співавт.).

А. В. Побережський


Покликання на статтю