Ковалевський Михайло Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Ковалевський Михайло Юрійович

КОВАЛЕ́ВСЬКИЙ Михайло Юрійович (22. 09. 1951, м. Кременчук Полтав. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1988). Закін. Харків. ун-т (1974). Відтоді працює у ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т» НАНУ: 1997–2000 – організатор і кер. НТК «Відновлюв. джерела енергії та ресурсозберігаючі технології», від 2000 – пров. н. с. Ін-ту теор. фізики. За сумісн. від 2001 – проф. Бєлгород. ун-ту (РФ). Наук. дослідж. у галузях фізики конденсов. середовищ та енергозбереження: фізика конденсов. речовин зі спонтанно поруш. симетрією; статист. механіка квант. рідин з тензор. параметром порядку; динаміка нематиків з урахуванням форми і деформації молекул; динамічна теорія магнетиків зі спіном s=1; розробка і ство-рення мікро-ГЕС на постій. магнітах Nd–Fe–B; матем. модель оптимізації роботи соняч. теплового колектора.

Пр.: Гамильтонов подход в теории конденсированных сред со спонтанно нарушенной симметрией // Физика элементар. частиц и атом. ядра. 1996. Т. 27, № 2; Research in and development of a micro-hydroelectric power plant with a high-сoercive magnet generator // Пробл. машиностроения. 2002. Т. 5, № 2; Статистическая механика квантовых жидкостей и кристаллов. Москва, 2006; Квазисредние в решении задачи классификации состояний равновесия конденсированных сред со спонтанно нарушенной симметрией // ТМФ. 2009. Т. 160, № 2; Исследование влияния деформации молекул на динамику и спектры коллективных возбуждений в нематических жидких кристаллах // Физика элементар. частиц и атом. ядра. 2009. Т. 40, № 3; Nonlinear dynamics and collective excitations of spin-1 magnets // Physics Letters A. 2010. Vol. 374 (усі – співавт.).

С. В. Пелетминський


Покликання на статтю