Ковалевський Олександр Альбертович — Енциклопедія Сучасної України

Ковалевський Олександр Альбертович

КОВАЛЕ́ВСЬКИЙ Олександр Альбертович (29. 08. 1957, м. Ясинувата, нині Донец. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1995). Закін. Донец. ун-т (1979). Відтоді працює в Ін-ті приклад. математики і механіки НАНУ (Донецьк): від 2005 – зав. відділу неліній. аналізу, від 2006 – заст. дир. з наук. роботи. За сумісн. від 2000 – проф. диференціал. рівнянь Донец. ун-ту. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії усереднення варіац. і крайових задач в областях складної структури, теорії Г-збіжності інтеграл. функціоналів та G-збіжності неліній. еліпт. операторів зі змін. областю визначення, теорії регулярності розв'язків виродж. неліній. рівнянь і варіац. нерівностей, теорії існування, єдиності та інтегровності розв'язків неліній. еліпт. рівнянь з L1-даними.

Пр.: G-сходимость и усреднение нелинейных эллиптических операторов дивергентного вида с переменной областью определения // Изв. РАН. Сер. матем. 1994. Т. 58, № 3; Усреднение задач Неймана для нелинейных эллиптических уравнений в областях с накопителями // УМЖ. 1995. Т. 47, № 2; Энтропийные решения задачи Дирихле для одного класса нелинейных эллиптических уравнений четвертого порядка с L1-правыми частями // Изв. РАН. Сер. матем. 2001. Т. 65, № 2; General conditions for limit summability of solutions of nonlinear elliptic equations with L1-data // Nonlinear Analysis. 2006. Vol. 64, № 8; Nonlinear fourth-order equations with a strengthened ellipticity and L1-data // On the notions of solution to nonlinear elliptic problems: results and developments. Quaderni di Matematica. Vol. 23. Rome, 2009.

В. Ю. Скобцов


Покликання на статтю