Ковалевський Олександр Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Ковалевський Олександр Антонович

КОВАЛЕ́ВСЬКИЙ Олександр Антонович (Ковалевский Александр Антонович; 18(30). 08. 1896, ст. Татарка Лібаво-Ромен. залізниці, нині с-ще Могильов. обл., Білорусь – 28. 01. 1971, Москва) – російський лікар-терапевт. Д-р мед. н. (1949), проф. (1950). Закін. мед. ф-т Томського ун-ту (РФ, 1923), де відтоді й працював (згодом мед. ін-т; з перервами): 1953–55 – зав. каф. терапії, 1955–63 – шпитал. терапії; 1940–43 – зав. каф. шпитал. терапевт. клініки Хабаров. (РФ), 1949–53 – зав. каф. пропедевтики внутр. хвороб, заст. дир. з навч.-наук. роботи Станіслав. (нині Івано-Франківськ), 1963–66 – зав. каф. внутр. хвороб Воронез. (РФ) мед. ін-тів; від 1966 – консультант 4-го упр. у Москві. Досліджував біохім. показники крові та їхнє клін. значення, коливання рівня вітаміну С при гострих і хроніч. крововтратах.

Пр.: О содержании СО2 в легочном воздухе при различных заболеваниях // Сибир. арх. теор. и клин. медицины. 1930. Т. 4, кн. 10–12; Перкуссия и аускультация. Томск, 1934; 1935; 1938; 1956; 1961 (співавт.); Количественные сдвиги витамина С в периферической крови и нарушения депонирования его при кровопотерях. Томск, 1947; С-витаминный уровень крови у доноров первичных и повторных // Сб. науч. тр. Томского мед. ин-та. 1949; Чтение клинических лабораторных анализов: Справоч. Томск, 1963.

Літ.: Ковалевский А. А.: Некролог // ТА. 1971. № 7; Біографічний словник професорів та завідувачів кафедр Івано-Франківської державної медичної академії (1945–1995). Ів.-Фр., 1995.

Є. М. Нейко


Покликання на статтю