Коваленко Алла Борисівна — Енциклопедія Сучасної України

Коваленко Алла Борисівна

КОВАЛЕ́НКО Алла Борисівна (15. 12. 1961, с. Мокра Калигірка Катеринопіл. р-ну Черкас. обл.) – психолог. Д-р психол. н. (2001), проф. (2003). Закін. Київ. ун-т (1984). Працювала 1988–95 в Уман. пед. ін-ті; від 1998 – у Київ. ун-ті: від 2010 – зав. каф. соц. психології. Наук. дослідження: психологія творчого мислення, розуміння та сприймання.

Пр.: Психологія розуміння творчих задач. К., 1994; Соціальна психологія. К., 1995; 2006 (співавт.); Психологія розуміння. К., 1999; Проблеми емпіричних досліджень в психології творчості // Пробл. емпірич. дослідж. в психології. К., 2009. Вип. 2; Психологія міжособистісного взаєморозуміння: Підруч. К., 2010; Проблема розуміння в контексті системного підходу // Вісн. Київ. ун-ту. 2011. № 1.

І. В. Данилюк


Покликання на статтю