Коваленко Анатолій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Коваленко Анатолій Дмитрович

КОВАЛЕ́НКО Анатолій Дмитрович (03(16). 01. 1905, Київ – 19. 09. 1973, там само) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1945), проф. (1949), акад. АН УРСР (1961). Засл. діяч н. і т. УРСР (1964). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1971). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1929). Відтоді працював на вироб-ві; від 1936 – в Ін-ті механіки АН УРСР (Київ): 1959–65 – дир., 1965–73 – зав. відділу термопружності та термопластичності. Водночас викладав у Київ. політех. ін-ті (1935–41; 1944–49) та Київ. ун-ті (1949–73; зав. каф. теорії пружності). Побудував заг. нелінійну зв'язану динам. теорію термопружності при малих деформаціях і великих терміч. збудженнях; розвинув теорію тонких коніч. оболонок і пластин змінної жорсткості; розробив аналіт. методи розрахунку коніч. оболонок і пластин постій. і змінної товщини при термомех. навантаженні, впроваджені у вітчизн. турбобудуванні. Для розв'язання задач термомеханіки пруж. тіла розвинув теорію спец. функції, зокрема ввів і дослідив узагальнені гіпергеометр. функції першого і другого роду, одержав функціонал. співвідношення між ними. На основі асимптотич. методів Крилова–Боголюбова–Митропольського розробив методи розв'язування зв'язаних задач термомеханіки пруж. і в'язкопруж. просторових і тонкостін. тіл. Дослідив вплив взаємодії мех. і теплових полів на термомех. поведінку цих тіл при нестаціонар. навантаженні, зокрема при тепловому ударі. Вивчив розповсюдження в'язкопруж. плоских і поверхн. термомех. хвиль. Розробив нелінійну теорію в'язкопруж. тонкостін. тіл при гармоніч. мех. навантаженні з урахуванням взаємодії мех. і теплових полів; дослідив явище теплового вибуху у в'язкопруж. тілах при такому навантаженні.

Пр.: Теория расчета на прочность колес турбомашин. К., 1950; Пластины и оболочки в роторах турбомашин. К., 1955; Круглые пластины переменной толщины. Москва, 1959; Расчет конических оболочек линейно-переменной толщины. К., 1961 (співавт.); Теория тонких конических оболочек и ее приложение в машиностроении. К., 1963 (співавт.); Введение в термоупругость. К., 1965; Расчет конических оболочек при антисимметричных нагрузках. К., 1966 (співавт.); Основы термоупругости. К., 1970; Термоупругость пластин и оболочек. К., 1971; Методы решения связанных задач термовязкоупругости // Прочность материалов и конструкций (посвящено юбилею академика АН УССР С. Серенсена). К., 1974 (співавт.); Термоупругость. К., 1975; Избранные труды. К., 1976.

Літ.: Анатолий Дмитриевич Коваленко. Биобиблиография ученых УССР. К., 1980; Шевченко Ю. М. О жизни и научно-педагогической деятельности академика НАН Украины А. Д. Коваленко // ПМ. 2005. Т. 41, № 9.

Ю. М. Шевченко


Покликання на статтю