Кужель Сергій Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Кужель Сергій Олександрович

КУ́ЖЕЛЬ Сергій Олександрович (12. 06. 1963, м. Умань Черкас. обл.) – математик. Син О. Кужеля. Д-р фіз.-мат. н. (2003). Закін. Сімфе­роп. ун-т (1985). Від 1991 працює в Ін-ті математики НАНУ (Київ): від 2003 – пров. н. с. На­ук. дослідж. присвяч. питанням теорії розширення ерміт. операторів, теорії розсіювання Лак­са–Філліпса, p-адичному аналізу, теорії самоспряжених операто­рів у просторах Крейна із засто­суваннями до PT-симетрич. квант. механіки.

Пр.: Regular Extensions of Hermitian Operators. Utrecht; Tokyo, 1999 (спів­авт.); Об обратной задаче в схеме Лакса–Филлипса для одного класса диф­фе­рен­циально-операторных уравнений // Алгебра и анализ. 2001. № 1; Pseudo-hermiticity and theory of singular pertur­bations // Letters in Mathematical Phy­sics. 2004. Vol. 67, № 3 (спів­авт.); p-Adic Schrö­dinger-type operator with point interac­tions // J. Mathematical Analysis and Appli­cations. 2008. Vol. 338, № 2 (спів­авт.); J-Self-adjoint operators with C-symme­tries: extension theory approach // J. Phy­sics A. 2009. Vol. 42 (спів­авт.).

Л. В. Мацюк


Покликання на статтю