Ковальов Ігор Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Ковальов Ігор Олександрович

КОВАЛЬО́В Ігор Олександрович (19. 05. 1941, Харків) – фахівець у галузі гідравліки. Канд. тех. н. (1970), проф. (1992). Закін. Харків. політех. ін-т (1963). Від 1969 працює у Сум. ун-ті: 1972–2004 – ректор, водночас 1979–90 – зав. каф. гідравліч. машин, від 2004 – проф. каф. приклад. гідроаеромеханіки. Гол. ред. «Вісника Сумського державного університету» (1994–2004), голова редколегії «Енциклопедії Сумщини» (1998–2004). Осн. напрями наук. дослідж. – гідроаеромеханіка, насособудування, теорія гідравліч. машин. За його кер-ва Сум. філію Харків. політех. ін-ту 1990 реорганізовано у Сум. фіз.-технол. ін-т (від 1993 – Сум. ун-т), де сформовано сучасну структуру ун-ту як навч. і наук. комплексу, збільшено перелік спеціальностей і спеціалізацій, досягнуто високого рівня навч.-метод. і наук. роботи, створ. навч. ф-ти і каф., побудовано навч., лабораторні та побут. корпуси.

Пр.: Влияние геометрических параметров рабочего колеса свободновихревого насоса на его характеристики // Гидравлич. машины. Вып. 18. Х., 1984; Осевые силы в свободновихревом насосе // Изв. вузов. Машиностроение. 1986. № 6; Свободновихревые насосы: Учеб. пособ. К., 1990 (співавт.); Сумський державний університет – шляхи становлення // Вісн. Сум. ун-ту. 1994. № 1; Вихревые насосы. С.-Петербург, 2008 (співавт.); Проектування, виготовлення та експериментальні дослідження комбінованої відцентрово-доцентрової ступені // Вісн. Сум. ун-ту. 2009. № 4 (співавт.); Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. С., 2010 (співавт.).

А. В. Васильєв


Покликання на статтю