Ковальов Михайло Маркович — Енциклопедія Сучасної України

Ковальов Михайло Маркович

КОВАЛЬО́В Михайло Маркович (08. 11. 1916, х. Дубовка, нині Ростов. обл., РФ – 14. 04. 1990, Київ) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (1960), проф. (1961). Засл. діяч н. УРСР (1961). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1986). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. Сталін. мед. ін-т (нині Донецьк, 1948), де відтоді й працював: від 1952 – доц. каф. факультет. хірургії; 1954–62 – ректор, 1961–62 – зав. каф. факультет. хірургії Чернів. мед. ін-ту; 1962–85 – зав., від 1985 – проф. каф. шпитал. хірургії Київ. мед. ін-ту; водночас 1971–72 – дир. Київ. НДІ гематології та переливання крові. Наук. дослідж. з проблем хірург. ендокринології, невідклад. хірургії органів черев. порожнини, виразк. хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. Вивчав патогенез ендеміч. зобу в Україні, зокрема на Пн. Буковині. Розробив метод ощад. резекції щитоподіб. залози.

Пр.: Клиника и хирургическое лечение узловых форм зоба. К., 1966; К истории развития хирургии в России и СССР. Тбилиси, 1967 (співавт.); Острый холецистит. К., 1975 (співавт.); Хирургическое лечение осложнений язвенной болезни. К., 1979 (співавт.); Комплексное лечение больных перитонитом. К., 1981; Хирургическая тактика при ущемленных наружных грыжах живота // Общая и неотлож. хирургия: Респ. межвед. сб. К., 1989. Вып. 19 (співавт.).

Літ.: Михаил Маркович Ковалев: К 70-летию со дня рожд. // КХ. 1986. № 11; Москаленко В. Ф., Полякова І. М. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (1841–2006). К., 2006.

І. М. Полякова


Покликання на статтю