Ковальов Олександр Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Ковальов Олександр Григорович

КОВАЛЬОВ Олександр Григорович (1913, м. Новосіль, нині Орлов. обл., РФ – ?) – психолог. Д-р психол. н. (1950-і рр.), проф. Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Ленінгр. комуніст. пед. ін-т (нині С.-Петербург, 1938). Працював в. о. доц. Оршан. пед. ін-ту (Білорусь, до 1941). Після 2-ї світ. війни – пом. Віце-президента АПН СРСР (Москва). 1946–51 – зав. каф. психології Крим. пед. ін-ту (Сімферополь). Від 1951 – у Ленінгр. ун-ті. Наук. дослідж. з проблем пед. психології, характерології, психології особистості. Запропонував концепцію особистості, класифікацію її потреб. Одним із перших заперечив зведення розуміння особистості до індивід.-психол. особливостей людини. Праці К. переклад. багатьма мовами.

Пр.: Методика изучения характера школьника. Сф., 1947; Воля и ее воспитание. Сф., 1949; Об авторитете учителя. Сф., 1950; Психология и педагогика самовоспитания. Ленинград, 1958; Москва, 1969 (співавт.); Психология личности. Москва, 1969; Курс лекций по социальной психологии. Москва, 1972; Воспитание ума, воли, чувств у детей. Минск, 1974.

ДА: Гос. арх. АР Крым. Ф. 21, оп. 6, д. 21.

В. І. Силяєва


Покликання на статтю