Ковальов Олександр Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Ковальов Олександр Михайлович

КОВАЛЬО́В Олександр Михайлович (19. 01. 1944, с. Убінське Новосибір. обл., РФ) – фахівець у галузі прикладної математики. Д-р фіз.-мат. н. (1982), проф. (1985), акад. НАНУ (2012). Премія ім. М. Крилова НАНУ (1994). Держ. премія України в галузі н. і т. (2008). Закін. Донец. ун-т (1967). Відтоді працює в Ін-ті приклад. математики і механіки НАНУ (Донецьк): від 1986 – пров. н. с., від 1996 – заст. дир. з наук. роботи, від 2005 – дир. За сумісн. від 1983 – проф. каф. диференціал. рівнянь Донец. ун-ту. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії керування неліній. динам. систем, динаміки твердого тіла, стійкості автоном. систем. Розробив метод орієнтованих многовидів, довів заг. теорему ідентифікованості неліній. систем, увів поняття оберненої системи заг. вигляду та алгоритм її побудови; подав геом. аналіз точних розв'язків задачі (зокрема Гесса–Сретенського), поставив і розв'язав задачу про вкладення інваріант. многовиду в сім'ю інтегральних; запропонував метод додаткових функцій, за допомогою якого отримав теорію стійкості на основі координат. підходу. Зробив внесок у розвиток робототех. систем.

Пр.: Нелинейные задачи управления и наблюдения в теории динамических систем. К., 1980; Управляемость, наблюдаемость, идентифицируемость динамических систем. К., 1993 (співавт.); Invariant and integral manifolds of dynamical systems and the problem of integration of the Euler–Poisson equations // Regular & Chaotic Dynamics. 2004. Vol. 9, № 1; Импульсно-разрывная стабилизация интегратора Брокетта // Изв. РАН. Теория и системы упр. 2005. № 5 (співавт.); Построение функции Ляпунова со знако-определенной производной для систем, удовлетворяющих теореме Барбашина–Красовского // ПММ. 2008. Т. 72, вып. 2; Решение задач устойчивости для нелинейных систем с известной функцией со знакопостоянной производной // Механика твердого тела. 2009. Вып. 39.

В. Ю. Скобцов


Покликання на статтю