Ковальська Віта Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Ковальська Віта Володимирівна

КОВА́ЛЬСЬКА Віта Володимирівна (19. 02. 1979, м. Біла Церква Київ. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2009). Закін. Нац. ун-т внутр. справ (2001), де відтоді (з перервою) й працює (нині Харків. ун-т внутр. справ): від 2010 – нач. каф. адм. права та процесу Навч.-наук. ін-ту підготовки фахівців міліції громад. безпеки; 2009–10 – проф. каф. теорії та практики упр. органів внутр. справ Академії упр. МВС (Київ). Досліджує проблеми адм. права, упр. в органах внутр. справ.

Пр.: Методи прийняття управлінських рішень в ОВС. 2006; Організаційно-правові засади діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави. 2008 (обидві – Харків).

О. М. Головко


Покликання на статтю