Ковалів Михайло Герасимович — Енциклопедія Сучасної України

Ковалів Михайло Герасимович

КОВА́ЛІВ Михайло Герасимович (03. 10. 1888, с. Велика Білина, нині Самбір. р-ну Львів. обл. – 22. 03. 1945, Львів) – фахівець у галузі торгівлі та банківської справи. Батько Б.-М. Коваліва. Закін. Вищу торг. школу (Львів, 1909). Займався приват. підприємництвом у Львові (1924–39); водночас 1928–37 викладав торг. справу в г-зії т-ва «Рідна школа»; 1937–38 – дир. «Промбанку». Чл. Союзу укр. купців (від 1925), голова секції спожив. товарів і чл. управи Союзу укр. купців і промисловців (1931–39), чл. правління «Центросоюзу» (1935–39) у Львові. Ініціатор та організатор проведення акції ощадності серед укр. приват. підприємців і розвитку мережі кредит. кооперативів з метою формування «третього стану» укр. спільноти (міщан) і розбудови нац. капіталу в умовах польс. окупації Галичини.

Пр.: Споживчі склепи // Торг.-пром. одноднівка. Л., 1929; Кожний може і повинен щадити: заклик до наших купців споживчої бранжі // Торговля і промисл. 1936. № 12(42); Напрямні Промбанку в праці // Промбанк. Рахунок оборотів і білянс за 1937 р. Л., 1938; Завдання Промбанку і праця в 1938 р. // Там само. 1939; Будуймо власний дім // Торговля і промисл. 1939. № 1(103).

Літ.: Несторович В. Т. Українські купці і промисловці в Західній Україні, 1920–1945. Торонто; Чикаґо, 1977; Вербова О. Національний господарський рух на західноукраїнських землях впродовж 1848–1944 рр. Л., 2009.

ДА: ЦДІА України у Львові. Ф. 294, оп. 1, спр. 1, спр. 41.

Ю. Б. Ковалів

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Ю. Б. Ковалів . Ковалів Михайло Герасимович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=9077 (дата звернення: 18.06.2021)