Кузема Олександр Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Кузема Олександр Сергійович

КУЗЕ́МА Олександр Сергійович (14. 02. 1937, с. Гурівка Долин. р-ну Ми­кол., нині Кіровогр. обл.) – радіо-фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1996). Закін. Харків. ун-т (1959). Відтоді працював на Сум. з-ді електрон. мікроскопів та електроавтоматики; 1978–88 – зав. лаб. фіз. методів дослідж. Ін-ту колоїд. хімії та хімії води АН УРСР; 1988–96 – пров. н. с. Ін-ту хімії поверхні НАНУ (обидва – Київ); від 1997 – у Сум. аграр. ун-ті: зав., від 2009 – проф. каф. енергетики в АПК. Досліджує вплив електрич. та маг­ніт. полів на розділення й фо­кусування іон. і електрон. пучків.

Пр.: Анализирующие системы маг­нит­ных масс-спектрометров. К., 1987; Дослідження впливу феромагнітних час­тинок на зменшення мікрофлори мо­ло­ка // Вісн. Сум. аграр. ун-ту. 1998. Вип. 2; Визначення сил взаємодії між кульками з магнетика, розміщених в однорідному магнітному полі // Там само. Сер. Механізація та автоматизація виробничих процесів. 2007. Вип. 1(16); Вплив режи­мів помелу зерна і транспортування продуктів його переробки на якість бо­рошна // Там само. 2008. Вип. 3(19); усі – спів­авт.

В. М. Лисенко


Покликання на статтю