Коваль Володимир Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Коваль Володимир Олександрович

КО́ВАЛЬ Володимир Олександрович (21. 02. 1946, с. Стадниця Тетіїв. р-ну Київ. обл.) – фахівець у галузі інформаційних технологій, дипломат. Д-р тех. н. (1985), проф. (1986). Засл. діяч н. і т. України (1995). Надзвич. і Повноваж. Посол України (2010). Закін. Львів. політех. ін-т (1969), де й працював (нині Нац. ун-т «Львів. політехніка»): 1988–96 – зав. каф. систем автоматизов. проектування; 1996–2000 – радник з питань науки та технологій Посольства України у Великій Британії та Пн. Ірландії; 2000–01 – нач. Упр. інформ. технологій МЗС України; 2002–06 – Надзвич. і Повноваж. Посол України у Сирій. Араб. Респ.; 2007-09 – дир. Департаменту інформ. політики МЗС України; від 2009 – Надзвич. і Повноваж. Посол України у Ліван. Респ. Наук. праці присвяч. комп'ютер. системам проектування.

Пр.: Модели и методы обеспечения технологической воспроизводимости интегральных микросхем. К., 1985; Формирование матриц признаков для задачи модельной диагностики дефектов процесса производства ИМС // Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств: Сб. науч. тр. Л., 1986; Автоматизация теплового проектирования микроэлектронных устройств средствами САПР. К., 1988 (співавт.); Чисельне моделювання стаціонарного багатокомпонентного масопереносу при газофазній епітаксії // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: Зб. наук. пр. Л., 1996 (співавт.).

Літ.: Буцко.

Б. Л. Рубльов


Покликання на статтю