Коваль Леонід Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Коваль Леонід Васильович

КОВА́ЛЬ Леонід Васильович (11. 06. 1933, Київ – 23. 09. 2000, там само) – правознавець. Брат М. Коваля. Д-р юрид. н. (1980), проф. (1981). Засл. діяч н. і т. України (1997). Закін. Київ. ун-т (1952). Відтоді працював у органах внутр. справ; від 1961 – у Київ. ун-ті: 1980–97 – проф. каф. конституц. й адм. права; від 1998 – зав. каф. правознавства Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Заст. голови робочої групи КМ України з розроблення проекту Адм. кодексу України (від 1992), чл. наук.-консультатив. ради Верхов. Суду України (1980–98). Досліджував проблеми адм. права.

Пр.: Відповідальність за адміністративні правопорушення. 1975; Административно-деликтное отношение. 1979; Кодекс України. Про адміністративні правопорушення: Наук.-практич. коментар. 1991 (співавт.); Адміністративне право України: Курс лекцій. 1994; 1996; 1998 (усі – Київ).

В. П. Горбатенко


Покликання на статтю