Козак Юрій Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Козак Юрій Олександрович

КО́ЗАК Юрій Олександрович (17. 01. 1948, Одеса – 17. 01. 2006, там само) – фахівець у галузі АСК. Д-р тех. н. (1992), проф. (1992). Закін. Одес. політех. ін-т (1970), Військ. інж. радіотех. академію ППО (1979). Працював у НДІ МО СРСР (Москва, 1978–82), Одес. об'єдн. військ. командно-інж. уч-щі ППО (1982–88), Київ. інж. радіотех. уч-щі ППО (1988–89), нач. н.-д. відділу Одес. уч-ща ППО (1989–92), нач. інформ.-аналіт. відділу Ген. штабу України (1992–93), 1-м заст. нач. Одес. ін-ту сухопут. військ (1993–95); зав. каф. приклад. математики Одес. академії харч. технологій (1995–2003); проф. каф. теорії автоматич. упр. і обчислюв. техніки Одес. мор. академії (2003–06). Наук. дослідження: адаптивна взаємодія людини та автомата в АСК, систем. аналіз, застосування нових інформ. технологій у системах керування.

Пр.: Методы и модели исследования деятельности в человеко-машинных системах. К., 1990; Многокритериальная пошаговая оптимизация систем управления с адаптивной вариацией критериев // Тр. Одес. политех. ун-та. 1999. Вып. 2; Модель информационного обмена в автоматизированной системе управления запасами материальных ресурсов в двухуровневой логистической системе // Автоматика. Автоматизация. Электротех. комплексы и системы. 2005. № 2; Регулирование основных параметров судовых объектов на основе нечеткой логики // Автоматизация судовых тех. средств: Науч.-тех. сб. 2006. Вып. 11; усі – співавт.

Л. В. Вишневський


Покликання на статтю