Козакевич Павло Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Козакевич Павло Павлович

КОЗАКЕ́ВИЧ Павло Павлович (02(14). 01. 1898, м. Перм, Росія – після 1971) – хімік. Проф. (1935). Після закінчення Одес. ун-ту від 1923 працював у Харків. ІНО, ін-ті охорони праці, хім.-технол. ін-ті (1931–41). У 1930-і рр. керував фіз.-хім. лаб. НДІ хімії при Харків. ун-ті. Під час окупації міста нім. військами на поч. листопада 1941 признач. кер. відділу соц. опікування Харків. міської управи. Після повтор. окупації Харкова від 15 березня і до 30 квітня 1943 – міський голова. Після 2-ї світ. війни перебував у Франції, працював у галузі металургії, досліджував поверхн. та об'ємні властивості розплавів металів та оксидів металів. Низку наук. праць опублікував у часописі «Revue Metallurgie». Наук. дослідження: сольватація у водних і неводних розчинах електролітів та неелектролітів, адсорбція, поверхн. натяг розчинів та взаємозв'язок поверхн. і об'єм. властивостей розчинів, висолююча дія електролітів, вплив солей на змішуваність рідин, адсорбція газів на різних поверхнях, поверхн. та об'ємні властивості розплавів.

Пр.: Stufenweise Hydrolyse und Adsorptionsgleichgewich // Zeitschrift für physikalische Chemie. 1924. Bd. 108; Adsorptionsbeeinflussung, Aktivität und Solvatation in Salzlösungen // Там само. 1930. Bd. 150 (співавт.); О влиянии нейтральных солей на свойства растворов неэлектролитов. Ч. 1 // Журн. общей химии. 1931. Т. 1, вып. 1 (співавт.); Действие нейтральных солей в неводных растворителях // Тр. Ін-ту хемії. Х., 1935. Т. 1; Part played by surface phenomena in elimination of solid inclusions in a metal bath // Revue Metallurgie. 1968. Vol. 65, № 9 (співавт.); Role of surface phenomena in mechanism used for eliminating solid inclusions // Там само. 1971. Vol. 68, № 10 (співавт.).

Літ.: Мчедлов-Петросян Н. Химия в Харьковском университете // Universitates. 2005. № 1.

М. О. Мчедлов-Петросян


Покликання на статтю