Козаков Віталій Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Козаков Віталій Андрійович

КОЗАКО́В Віталій Андрійович (18. 05. 1943, Херсон – 28. 08. 2005, Київ) – педагог. Канд. екон. (1972), д-р пед. (1992) н., проф. (1993). Закін. Київ. ін-т інж. цивіл. авіації (1970), де відтоді й працював: 1977–92 – зав. сектору н.-д. систем авіац. технологій; 1992–93 – у Наук.-метод. центрі серед. освіти Мін-ва освіти України; від 1993 – зав. каф. педагогіки та психології Київ. екон. ун-ту. Наук. дослідження: психол. діяльність, навч. менеджмент.

Пр.: Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение: Учеб. пособ. К., 1990; Психолого-педагогічна підготовка в непедагогічних університетах // Вища освіта України. 2002. № 3; Психолого-педагогічна підготовка фахівців у непедагогічних університетах: методологія та практика. К., 2003 (співавт.); Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навч.-метод. посіб. К., 2003; 2007 (співавт.).

А. І. Чуткий


Покликання на статтю