Кузик Сидір — Енциклопедія Сучасної України

Кузик Сидір

КУ́ЗИК Сидір (псевд. – Хлібороб; 05. 01. 1885, Станіславщина, за ін. даними – Львів – 11. 05. 1925, Львів) – кооперативний діяч. Навч. в укр. г-зії у м. Коломия (нині Івано-Фр. обл.) та Яґеллон. ун-ті в Кракові. Був ред. часопи­су «Самопоміч» (Чернівці). Від 1908 працював у т-ві «Просвіта» у Львові. Читав лекції про розвиток с. госп-ва в Галичині, брав участь в орг-ції роботи навч. закладів, що надавали екон. ос­віту. Від 1908 редагував «Господарську бібліотеку товариства “Просвіта”»; від 1913 – референт екон. відділу, після 1-ї світ. війни – референт комісії маєтностей т-ва «Просвіта». Засн. і дир. госп.-торг. т-ва «Відбудова». Один із основоположників укр. кооп. ідеології. У брошурі «Про кооперацію, її теорію і зна­чінє для нас» (опубл. 1909 з на­годи 1-го просвітньо-екон. конгресу в Львові) ґрунтовно розкрив суть та генезу ідеології ко­операції. 1910 взяв участь у 8-му конгресі Міжнар. кооп. альянсу в м. Гамбурґ (Німеччина), 1912 увійшов до об’єднання «Наша ко­операція». 1914 емігрував до Від­ня, 1916 повернувся до Львова, продовжував працювати в системі укр. кооперації.

Літ.: Перший український просвітньо-економічний конгрес. 1–2 лютого 1909 року: Протоколи і реферати. 1910; Посмертні згадки. Сидір Кузик // Нар. ілюс­тров. календар т-ва «Просвіта» за звич. рік 1926. 1925; Занік Я., Пастушенко Р. Сидір Кузик // Укр. кооператори: Істор. нариси: У 3-х кн. Кн. 3. 2007 (усі – Львів).

С. Д. Гелей

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
С. Д. Гелей . Кузик Сидір // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=924 (дата звернення: 10.05.2021)