Котлубай Олексій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Котлубай Олексій Михайлович

КОТЛУБА́Й Олексій Михайлович (15. 07. 1957, Одеса) – економіст. Син М. Котлубая. Д-р екон. н. (2004). Закін. Одес. ін-т інж. мор. флоту (1979), де й працював 1979–94 і 2000–03 (нині мор. ун-т); 1994–2000 – заст. дир. з експлуатації ТОВ «Торг. комерц. флот»; від 2007 – зав. відділу ринку транс­порт. послуг, водночас від 2008 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАНУ (обидва – Одеса). Досліджує проблеми мор. екон. політики, розвитку транс­порт. системи України, формування інвестиц. потенціалу та балансу інвестиц. ресурсів мор. галузі.

Пр.: Економічні механізми розвитку торговельного мореплавання в Україні. 2004; Упрощение организационных про­цедур в использовании транзитного по­тенциала Украины. 2008 (спів­авт.); Тор­говое судоходство Украины: пробле­мы и перспективы развития. 2008; Осно­ви економіки й організації сервісної діяльності в торговельному мореплаванні. 2009 (спів­авт.); усі – Одеса.

Н. І. Хумарова


Покликання на статтю