Крижко Іван Данилович — Енциклопедія Сучасної України

Крижко Іван Данилович

КРИЖКО́ Іван Данилович (09. 03. 1928, с. Чернігівка, нині смт Запоріз. обл. – 08. 10. 2007, Одеса) – еко­номіст. Д-р екон. н. (1986), проф. (1987). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1954). Відтоді працював на ви­роб-ві; 1957–71 – у Донец. НДІ Мін-ва вугіл. пром-сті УРСР; 1971–91 – зав. каф. економіки та соціології праці Донец. ун-ту; від 1991 – проф. однойм. каф. Одес. екон. ун-ту. Наук. дослідження: нормування та орг-ція праці, фор­мування і ефективне використання труд. ресурсів, плану­вання соц.-екон. розвитку труд. колективів, зайнятість і ринок праці.

Пр.: Разработка и применение уни­фицированных комплексных норм вы­работки на шахтах. Москва, 1965; Кол­лективные формы организации труда на комплексно механизированных шахтах. Д., 1970; Нормирование труда на метал­лургическом предприятии. Москва, 1991; Управління персоналом: Навч. посіб. К., 1997 (спів­авт.).

Т. В. Трачук


Покликання на статтю