Котляр Борис Давидович — Енциклопедія Сучасної України

Котляр Борис Давидович

КОТЛЯ́Р Борис Давидович (15. 04. 1937, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл. – 03. 02. 1999, Дніпропетровськ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1994), проф. (1995). Закін. Кри­воріз. пед. ін-т (1959). Учителю­вав. 1963–73 – у Дніпроп. хім.-тех­нол. ін-ті; 1974–93 – у НДПКТІ ме­ханізації праці в чорній металур­гії: зав. лаб.; 1993–99 – у Нац. гірн. академії (обидва – Дніпро­пет­ровськ): від 1994 – проф. каф. ви­щої математики. Наук. дослідження: коефіцієнт Фур'є, щільність упа­ковок, спектр інтеграл. операторів Фредґольма, надійність гірн.-металург. устаткування.

Пр.: Надежность машин и оборудования коксовых цехов. К., 1992 (спів­авт.); О плоскости упаковки нечетного множества // КСА. 1993. № 5; Равносостав­ленность многоугольников на эллип­тической плоскости и двумерной сфе­ре // Матем. сб. 1994. Т. 185, № 6; О сингулярных числах интегральных опе­раторов и коэффициентах Фурье // Доп. НАНУ. 1994. № 4; Теория вероятностей и математическая статистика. К., 1996 (спів­авт.).

Літ.: Національний гірничий університет: Професори. Дн., 2002; 2009.

О. Є. Хоменко

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
О. Є. Хоменко . Котляр Борис Давидович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=99 (дата звернення: 22.10.2021)