ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Карпенко Іван Васильович

КАРПЕ́НКО Іван Васильович (04. 12. 1956, с. Нехайки Драбів. р-ну Черкас. обл.) – філософ. Доктор філософських наук (2007). Закін. Київський університет (1980). Відтоді працює у Харків. університеті: від 2001 – декан філос. ф-ту, від 2008 – проф., завідувач кафедри теор. і практ. філософії. Наукові дослідження: соц. філософія, історія філософії, філософія культури, метафілософія, філософія повсякденності. Розробив напрям філос.-культурол. дослідж., що тематизує на системно-концептуал. рівні взаємодоповнюючі зв’язки між філос. рецепцією повсякденності та конституюванням філос. простору культури.

Пр.: Философское пространство культуры: человек философствующий и человек повседневности. Х., 2006; Повсякденність в соціогуманітарному дискурсі // Наук. часопис Нац. пед. університету. Сер. 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наук. пр. К., 2006. № 10(23); Психосоциокультурная матрица философствования в философском пространстве культуры // Вісн. Харків. університету. Сер. Філософія. 2006. № 750; Повсякденні витоки мови філософування // Там само. 2008. № 830; Філософія і світ повсякденності // Філос. обрії. 2009. Вип. 22; Трансісторична комунікація смислів у вимірі повсякденності // Філософія спілкування. 2010. № 3.

Д. М. Чорний

Основні праці

Философское пространство культуры: человек философствующий и человек повседневности. Х., 2006; Повсякденність в соціогуманітарному дискурсі // Наук. часопис Нац. пед. університету. Сер. 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наук. пр. К., 2006. № 10(23); Психосоциокультурная матрица философствования в философском пространстве культуры // Вісн. Харків. університету. Сер. Філософія. 2006. № 750; Повсякденні витоки мови філософування // Там само. 2008. № 830; Філософія і світ повсякденності // Філос. обрії. 2009. Вип. 22; Трансісторична комунікація смислів у вимірі повсякденності // Філософія спілкування. 2010. № 3.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Карпенко Іван Васильович / Д. М. Чорний // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-10018. – Останнє поновлення : 5 черв. 2023.

Том ЕСУ:

12-й

Дата виходу друком тому:

2012

Дата останньої редакції статті:

2023-06-05

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

10018

Кількість переглядів цього року:

20

Схожі статті

Дяченко
Людина  |  Том 8 | 2008
М. М. Каністратенко
Мандичевський
Людина  |  Том 19 | 2018
П. І. Арсенич
Знаєнко
Людина  | Том 10 | 2010
Т. І. Гундорова

Нагору