ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Картографія Державне науково-виробниче підприємство

«КАРТОГРА́ФІЯ» Державне науково-виробниче підприємство – картографічне видавництво. Засн. 1944 як Київ. картогр. ф-ка, від 1962 – ф-ка № 1 Гол. упр. геодезії та картографії СРСР, від 1975 – Наук.-редакційне картоскладал. підприємство (НРКП), згодом НРКП вироб. картоскладал. об’єдн. (ВКО) «Картографія», Київ. НРКП ВКО «Картографія», Київ. НРКП, від 1993 – Держ. н.-д. та експерим.-вироб. підприємство картографії (НВП «Картографія»). Від 2001 – сучасна назва. 1944–77 осн. видом діяльності ф-ки було друкування накладів картогр. продукції: 6,2 млн прим. навч. карт, 13 млн – довідк. карт, 500 тис. – турист. схем, 344 тис. – топогр. карт. Картоукладал. підрозділ ф-ки, що мав допоміжне значення, готував до вид. здебільшого топогр. карти, стінні політ.-адм. та навч. карти, карти-вклейки до енциклоп. вид. Після реорганізації ф-ки в НРКП значно збільшено картоукладал. потужності; підприємство спеціалізувалося на картогр. редакційно-укладал. роботах, оформленні карт і підготовці їх до вид. Нині підприємство розробляє великий асортимент картогр. продукції: довідк. і наук.-довідк. атласи світу та України; політ.-адм. карти; атласи й карти туристичні, автомоб. шляхів, міст; навч. атласи та карти; рельєфні карти; глобуси тощо. Від 1998 підприємство працює переважно за комп’ютер. технологіями створення карт, що дало змогу значно підвищити якість вид. і збільшити їх асортимент. Так, 1997 видано 46 найменувань картогр. продукції, від 2006 – бл. 200 найменувань щорічно. Серед вид. – тритом. «Атлас української мови» (1984; 1988; 2001), «Атлас снежно-ледовых ресурсов мира» (1997), серія адм. карт обл. України масштабу 1:250 000 (від 2002), «Атлас світу» (2005), «Національний атлас України» (2007), серія «Пам’ятки картографії України» (2004; 2009; 2011), «Атлас автошляхів. Україна» (2008, масштаб 1:250 000), «Атлас вчителя» (2010). Підпр-во також займається створенням електрон. карт і унормуванням геогр. назв. Електронні великомасштабні карти тер. України та плани міст створ. для навігації, перепису насел. та ін. потреб економіки. Відділ стандартизації геогр. назв займається унормуванням назв геогр. об’єктів: розроблено 28 інструкцій (кодексів усталеної практики) з передавання українською мовою геогр. назв і термінів зарубіж. країн; проводяться роботи зі створення та ведення Держ. реєстру геогр. назв; співроб. беруть участь у роботі Групи експертів ООН з геогр. назв. Видання підприємства неодноразово відзначали нагородами на міжнар. і вітчизн. виставках і конкурсах. 2005 Міжнар. картогр. торг. асоц. визнала «К.» найкращим картогр. видавництвом Європи. Співроб. підприємства за роботу зі створення «Національного атласу України» (2007) Л. Веклич, І. Руденко, Р. Соссі присуджено Держ. премію України в галузі науки і техніки (2009). Кількість працівників – 136 осіб (2012). Директор – Р. Сосса (1994–2005, від 2007).

Р. І. Сосса

Фотоілюстрації

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Картографія Державне науково-виробниче підприємство / Р. І. Сосса // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-10178

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

12-й

Дата виходу друком тому:

2012

Дата останньої редакції статті:

2012

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Підприємcтва

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

10178

Кількість переглядів цього року:

5

Схожі статті

Нова книга
Підприємcтва  | Том 23 | 2021
С. І. Мазур
Золотоніський машинобудівний завод ім. І. Лепсе
Підприємcтва  | Том 10 | 2010
В. В. Остроглазова, І. В. Телятник
Всеукрвидав
Підприємcтва  | Том 5 | 2006
М. О. Гринько

Нагору